Αρχική

Ο κόσμος μας είναι πια πολύ περίπλοκος και η διαχείρισή του απαιτεί εξελιγμένες δεξιότητες για την κάλυψη των αναγκών του. Οι στρατηγικές εφαρμογής συντονισμένων προγραμμάτων Πρόληψης κατέδειξαν τόσο στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες Ευρωπαϊκές χώρες ότι οι ανάγκες και τα αιτήματα της κοινωνίας, υλοποιούνται με τη συνεργασία όλων των μελών της και δραστηριοποιούνται χάρη στην κινητοποίησή τους. Γι΄αυτό και ο καθένας από εμάς είναι σημαντικός και απαραίτητος σε αυτό που γίνεται ή πρόκειται να γίνει.

Με λίγα λόγια, ο αγώνας της Πρόληψης αφορά όλους και μας βοηθά να αντιμετωπίσουμε με δύναμη και αισιοδοξία τις προκλήσεις της ζωής

https://www.facebook.com/100024268940461/videos/850878845795437/